Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Snadná reklamace

Reklamaci je možné nahlásit zasláním reklamačního formuláře na emailovou adresu.

Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě.

Práva z vad a reklamace se uplatňují zasláním reklamace, včetně reklamovaného zboží, dokladu o koupi a popisu závady, na adresu sídla prodávajícího.