Snadná reklamace

Reklamaci je možné nahlásit zasláním reklamačního formuláře na emailovou adresu.

Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě.

Práva z vad a reklamace se uplatňují zasláním reklamace, včetně reklamovaného zboží, dokladu o koupi a popisu závady, na adresu sídla prodávajícího.